Ihre Ansprechpartner bei PROKODA

Norbert Berger

Norbert Berger

Geschäftsführer / Plan-IT

nberger@prokoda.de

Georg Heuser

Georg Heuser

Prozessanalyse / IT-Consulting / Blended Learning

gheuser@prokoda.de

Stefanie Zöllig

Stefanie Zöllig

Seminarorganisation / Räume / Schulungsprojekte

szoellig@prokoda.de

Vera Kaufmann

Vera Kaufmann

Managed Training Services

vkaufmann@prokoda.de

Vera Hoffmann

Vera Hoffmann

Leiterin Managed Training Services

vhoffmann@prokoda.de

Ralf Peitgen

Ralf Peitgen

Leiter IT

rpeitgen@prokoda.de

Patrizia Scheven

Patrizia Scheven

Empfang

pscheven@prokoda.de

Matthias Schmitz

Matthias Schmitz

Testcenter Pearson VUE / Prometric

maschmitz@prokoda.de

Alex Minz

Alex Minz

Testcenter Pearson VUE / Prometric

aminz@prokoda.de

Andrea Meyer

Andrea Meyer

Managed Training Services

ameyer@prokoda.de

Gudrun Busse

Gudrun Busse

Managed Training Services

gbusse@prokoda.de

Svenja Büttgen

Svenja Büttgen

Managed Training Services

sbuettgen@prokoda.de

Volker Kaufmann

Volker Kaufmann

Consultant Data Centre Trainings

kaufmann@prokoda.de